Ceník

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro klienta, který vede účetnictví / daňovou evidenci 

500 Kč + DPH

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro klienta pouze § 6

200 Kč + DPH

Přiznání k dani z příjmů právnických osob

1000 Kč + DPH

Daň z přidané hodnoty

400 Kč + DPH

Daň silniční

400 Kč + DPH

Přiznání k dani z nemovitých věcí

400 Kč + DPH

Pravidelné vedení účetnictví

10 Kč za řádek