Daň z nabytí nemovitých věcí zrušena. Co se všechno změní

09.11.2020

Dne 26. září 2020 nabyl účinnosti zákon o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětným účinkem. Daň se tak netýká nemovitých věcí, u kterých katastr provedl zápis nemovitosti v prosinci 2019 nebo později.

Stejného okruhu nemovitostí se týká také prominutí úroků z prodlení, resp. pokuty za pozdě podané daňové přiznání vyplývající z rozhodnutí ministryně financí v rámci tzv. liberalizačního balíčku. To znamená, že poplatníci, kteří pořídili takto vymezené nemovitosti, nemuseli do nabytí účinnosti zákona o zrušení daně podávat daňová přiznání a platit daň z nabytí, protože související sankce jim byly odpuštěny. Pokud však poplatník přesto daň z nabytí u těchto nemovitostí zaplatil, potom může podat žádost o vrácení vratitelného přeplatku podle daňového řádu, protože na základě nově přijatého zákona daňová povinnost zanikla.

Prodloužení časového testu pro osvobození příjmu z prodeje investiční nemovitosti

U příjmu z prodeje nemovité věci, v níž poplatník daně z příjmů fyzických osob neměl své bydliště, slovy ministerstva financí u tzv. investičních nemovitostí, se nově prodlužuje časový test z 5 na 10 let. Tato změna se dotýká například nemovitostí, které poplatník pronajímá, nebo samostatných pozemků a dalších podobných objektů. Pokud tedy poplatník bude chtít nově příjem z prodeje takové nemovitosti od daně z příjmů fyzických osob osvobodit, potom musí předmětnou nemovitou věc vlastnit (s určitými zákonem vyjmenovanými výjimkami) celých 10 let. Pro osvobození bude nicméně i u těchto nemovitostí možné použít tzv. podmíněné osvobození při použití příjmů z prodeje na obstarání bytové potřeby za podmínek stanovených zákonem o daních z příjmů. Prodloužení časového testu však bude účinné až pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021. Pro nemovitosti nabyté před tímto datem tak bude nadále při jejich budoucím prodeji platit časový test 5 let.

Odpočet úroků z hypotéky

Zákon o daních z příjmů v reakci na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí nově přináší také snížení maximální možné částky odečtu úroku z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru apod. Od základu daně si tak nově místo 300 tis. Kč budou moci fyzické osoby odečíst maximálně 150 tis. Kč. Omezení se však bude týkat až nových úvěrů na bydlení obstarané od 1. ledna 2021. Na bytové potřeby obstarané před tímto datem se bude nadále aplikovat limit 300 tis. Kč, a to včetně pozdějšího refinancování.