Povinnosti podnikatele - daně

31.01.2021

Silniční daň

Daňové přiznání k dani silniční je nutno podat do 1.4.2021, obvykle se podávalo k 31.1.

Poznámky - Kvůli koronaviru došlo v roce 2020 ke snížení sazby silniční daně u některých nákladních vozidel.

Daň z nemovitých věcí

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí je nutno podat k 1.4.2021. Obvykle se podávalo k 31.1., ale letos je termín posunut. Daňové přiznání se podává v případě, že v roce 2020 došlo k nákupu, ke změně výměry, druhu pozemku, zvětšení, zmenšení apod. Daňové přiznání se nepodává, pokud je poplatník podal v některém z předchozích zdaňovacích obdobích.

Pokud máte zájem, můžeme vám daňové přiznání vyhotovit.